menusearch
naghsheno.net

مدیریت مدرسه ,

(8)
(1)
مدیریت مدرسه
 

مدیریت دبیرستان نقش نو با سالها تجربه ی ارزشمند در عرصه ی آموزش و مدیریت و با الگو قرار دادن اصول آموزشی ، پژوهشی و اخلاقی در راس امور مدرسه و با توجه ویژه به استعدادها ، توا نمندیها و نیاز های دانش آموزان در صدد است تا با نظارت مستقیم خویش چشم اندازی روشن در حوزه دانش ، پژوهش و پرورش برای دانش آموزان دبیرستان فراهم آورد.

- تنظیم اهداف قابل حصول برای مدرسه با بررسی نیازهای دانش آموزان و اولیا.
- برنامه ریزی برای ارتقا دائمی مهارتهای کارکنان اداری.
- توجه ویژه به رشد کیفی در امر آموزش و سرعت رشد و ارتقای ماهیانه ی دانش آموزان.
- پیوستگی جلسات ویژه با اولیای دانش آموزان و بررسی وضعیت تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان  به صورت فرد به فرد و ... از جمله این اهداف می باشند.